Hur geozoner i flotthantering kan främja din verksamhet

2020.04.07

För företag med anställda ute på vägarna, är flotthantering ett ovärderligt verktyg när det handlar om att skapa översikt, förbättra service och öka säkerheten.

Naturligtvis är GPS-spåraren som finns installerad i fordonet kärnan i lösningen. Den skickar ständigt information om fordonets position, som sedan kan visas som en prick på kartan. Men med flotthanteringsplattformen finns många fler fördelar. SkandiFleet flotthantering innefattar flera verktyg som kan vara extremt användbara när det gäller optimering av dagliga aktiviteter.

I den här bloggen går vi tillsammans igenom modulen "Områden" som använder geofencing – även kallat Points-Of-Interest eller POI.

Vad är POI?

En "Point-Of-Interest" kan förklaras som ett "digitalt stängsel" som du skapar runt specifika områden du själv väljer. Med några enkla inställningar utlöser den ett larm i programvaran när fordonet kör in i eller lämnar områdena. Larmet kan skickas som ett meddelande till din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Det går även att utelämna larmen och bara använda data från det valda området i relevanta rapporter.

Det finns många exempel på varför det kan vara fördelaktigt att övervaka var maskiner och fordon befinner sig i förhållande till utvalda Points-of-Interest. Låt oss gå igenom några exempel:

Byggarbetsplatser

För företag inom byggindustrin, vars personal och utrustning ofta flyttar runt, kan användningen av Points-of-Interests i områdesmodulen hjälpa till att upprätthålla en översikt över timförbrukning och relaterade kostnader uppdelat per projekt.

Att känna till fördelningen av anställda och maskiner på de olika platserna kan effektivt hjälpa dig att bedöma produktivitet och hålla koll på onödig övertid eller avbrottstid.

Den tydliga fördelen med att använda "Points-Of-Interest" och larm är naturligtvis övervakningen av maskiner och större tillgångar, som under inga omständigheter får lämna byggarbetsplatsen utan att du känner till det.

Bud- och transportbranschen

För frakt- och transportföretag ger områdesmodulen en översikt över körningar till och från viktiga kunddestinationer, där upphämtnings- eller leveransplatserna ofta ändras. Att kunna kombinera flera adresser, kontor, ingångar och liknande i ett område, gör det enkelt att dokumentera individuella transporter till en enskild kund och skapar grunden för korrekt fakturering.

Stöld

Flotthantering är inte bara designat för att optimera daglig drift utan ökar även säkerheten kring dina tillgångar.

Genom att GPS-övervaka värdefulla maskiner, fordon och liknande, och genom att markera de önskade områdena, uppmärksammas du när de lämnar uppställningsplatser, byggplatser etc. där de alltid ska befinna sig. I händelse av stöld eller otillåten användning utanför arbetstid, informeras du omedelbart så att du kan kontakta säkerhetspersonal eller polisen.

Säljpersonal

Att hantera bilburen säljpersonal kan vara en utmaning. Rör de sig i de områden ni kommit överens om och tar de alltid snabbaste vägen? Besöker vissa säljare samma område utan att de är medvetna om det? Genom att använda Points-Of-Interests i områdesmodulen går det att definiera stora eller små områden – specifika butiker eller företag, städer eller hela regioner – som förväntas besökas ett visst antal gånger under en fastställd. Baserat på de anställdas rörelser och aktivitet låter modulen dig vägleda dem till bättre besöksplanering och mer effektiva körmönster. Detta leder till bättre resultat för både dig och dina kollegor.

Det finns en mängd andra användningsområden för "Områdes"-modulen i SkandiFleets flotthanteringslösning. Förutom Områdesmodulen finns flera andra moduler som vi inte tagit upp i den här bloggen; Uppgifter, Kostnader, Kunder, Påminnelser, Rapporter, etc. Alla utformade för att ge dig bästa möjliga insikt i din verksamhet och för att få din flotta att blomstra.

Kontakta oss om du behöver vägledning eller vill veta mer.

Läs också