Frederikshavn Municipality

Frederikshavn kommun – Organisationens fordonsflotta minskad med 22 %

"Spårningssystem låter oss spåra detaljerade körmönster för att optimera vår flotta genom att planera rutter mer effektivt och reducera antalet fordon. Medarbetare har möjlighet att minska tiden som spenderas på att fylla i milrapporter och istället fokusera på körning och andra uppgifter."

Lejerbo

Lejerbo – kostnader reducerade med 30 %

"Vi letade ett system för exakt dokumentation av företagets medarbetarkostnader. Genom att installera spårningssystemk låter oss spåra företagets fordon för att optimera rutter och få ut exakta förarkostnader - det hjälpte oss minska våra kostnader rejält."

 • Krav

  GPS-registrerade fordon gör det möjligt för oss att spåra detaljerade mönster i körning och använda denna information till att optimera vår fordonsflotta. GPS-spårning har bidragit till att minska antalet fordon på väg och sikta in oss på bilar som kan ersättas med billigare alternativ. Dessutom krävde skattemyndigheterna ett enkelt och säkert sätt att följa våra fordon. Anställda kan skära ner på den tid de ägnar åt att fylla i rapporter över körningar och istället fokusera på sin körning och andra uppgifter.

 • Resultat

  Systemet användes för att optimera rutter och antalet bilar på vägarna. Vi hittade alternativ för att planera rutter mer effektivt och minska antalet bilar på vägarna – vi kunde utnyttja ett garage och till och med ersätta bilar med elcyklar. Systemet minskade den tid anställda använde till att fylla i loggböcker och andra dokument för körningar. Dessutom kunde vi spåra ytterligare information om rutter såsom varaktigheten vid kundbesök, raster i körningar, totala restider etc.

 • Implementering

  Det var lätt att implementera programvara och göra tekniska installationer. De anställda fick en grundlig utbildning innan systemet installerades till fullo. Vår erfarenhet har visat att systemet är lätt att använda och tidiga tekniska svårigheter har åtgärdats.

 • Fakta

  • 75 bilar i poolen
  • 950 användare i 30 avdelningar
  • Maskinparkshantering med bokning
  • Enkel och användarvänlig bokning
  • Översikt över konsumtion uppdelad per avdelning
  • Optimeringsanalysator
  • Tillåter flera användare
  • Enkelt att implementera
  • Säker dokumentation för SKAT (danska skatteverket)
 • Krav

  Lejerbo införde systemet sommaren 2008 för 150 anställda som körde. Lejerbo behövde ett system för att administrera sina anställda och korrekt dokumentera de anställdas arbetsutgifter.

 • Resultat

  Lejerbo använder en GPS-lösning som inte behöver installeras i bilen. Detta gör att det är enkelt att bytas mellan bilar och överföra från anställd till anställd. Enhetens information laddas ner till en PC och läggs till körjournalen.

 • Utnyttjande

  Efter att det automatiska systemet för registrering av körsträckor implementerats hos Lejerbo minskade körkostnaderna med 1/2 miljon danska kronor. De främsta orsakerna till detta tillskrivs exakta ersättningar till förare och överlag optimerad körning. Dessa besparingar visar att investeringen i färdplanen var vinstgivande under det första året.

 • Implementering

  Anställda deltog i utbildningssessioner innan körningsloggen implementerades fullt ut, men vissa användarfel inträffade ändå i inledningsfasen. Inledningsvis kände sig de anställda inte komfortabla med att använda körningsloggen utan fortsatte att föra manuella körjournaler. De inledande problemen åtgärdades de första 6 månaderna och alla anställda är komfortabla med körloggen, och både användare och bokhållare var nöjda med systemet.

 • Fakta

  • Kostnader reducerade med 30 %
  • Sparar tid och arbete för anställda
  • Sparar tid och arbete för chefer och revisorer
  • Ger en säker registrering av all affärsverksamhet
  • Korrekt utbetalning av arvoden till förare
  • Ger säker dokumentation för SKAT (danska skatteverket)

Söker du en lösning?

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig med en anpassad lösning

Optimera och börja spara pengar idag med SkandiFleet

Få ett erbjudande idag

Din forfragan har skickats

Din förfrågan har skickats