Elektronisk Körjournal GPS och Fleet Management - SkandiFleet.se

Optimera med
Fleet Management

SkandiFleet är en ledande leverantör till Skandinavien och de baltiska länderna av GPS-baserade lösningar för styrning av team och fordonsflotta. Vi erbjuder anpassningsbar teknik så att de passar verksamhetsbehoven för företag av alla storlekar.

Registrering av körsträcka med Elektronisk Körjournal

Plug & Drive-enheten kan mycket enkelt monteras i alla fordon så Elektronisk körjournal registerar körsträckorna vart man än kör. Man kan använda Elektronisk körjournals app för att göra anspråk på körsträckor eller ställa in programvaran för att göra det automatiskt.

Glöm behovet att minnas alla dina resor. Elektronisk körjournal håller koll på allt åt dig – automagiskt!

SkandiFleet.se – Fleet Management
 • Pappersarbete Lost

  Pappersarbete Löst

 • Mobil losning APP

  Mobil lösning APP

 • Reses Godkannande System

  Reses Godkännande System

 • Expert Kundsupport

  Expert Kundsupport

 • Lagg Till Kostnader

  Lägg Till Kostnader

 • Återbetalnings system

  Återbetalnings system

SkandiFleet plattform gränssnitt skärmdumpar

Fleet Management
i din ficka

SkandiFleet Mobil App för iOS och Android låter dig hantera din flotta överallt ifrån - oavsett om du är på kontoret eller på väg. Det användarvänliga gränssnittet är lätt att använda för medarbetare på alla nivåer inom företaget.

Innovations next to you

Innovationer nära dig

Vårt kvalificerade team av utvecklare uppdaterar ständigt plattformen med nya funktioner för våra kunder världen över. Genom att vi lär oss vad behoven är hos vår växande kundkrets utvecklar vi ständigt vår plattform så att vi erbjuder den mest innovativa tekniken.

Funktioner

Fleet Management för alla

Realtidsspårning

Realtidsspårning

Spåra positionen på dina transportfordon, tillgångar eller anställda på alla SkandiFleet-plattformar.

Läs mer Visa mindre
Journal

Journal

Organisera och justera enkelt dina resor.

Läs mer Visa mindre
Geozones

Geozoner

Använd SkandiFleet Area-modulen för att fastställa och anpassa vissa områden på kartor.

Läs mer Visa mindre
Realtidsövervakning

Realtidsövervakning

Följ ditt transportfordon, dina tillgångar och arbetstagarna i realtid på den molnbaserade WEB-lösningen eller med mobilappen.

Journal

Journal

Journalmodulen gör det möjligt för dig att organisera turer i Körmodulen.

Med möjligheten att klassificera resor som ”arbete” eller ”privat” och lägga till resebeskrivningar kan journalen redovisas för skattemyndigheterna. I de fall att avläsningar av vägmätaren är felaktig på grund av tekniska svårigheter kan journalen enkelt korrigeras.

Geozoner

Geozoner

SkandiFleet områdesmodul gör det möjligt för dig att definiera områden i fyra olika former: en rutt, polygon, linje och cirkel. Använd denna modul som ett verktyg för att lägga till funktionella detaljer till kartan. De skapade områdena är sökbara. Gör områdesgrupper.

Handelser

Händelser

Anpassa för att få realtidsnotiser för viktig fordonsaktivitet.

Läs mer Visa mindre
Customer Support

Kundtjänst

Vårt kundtjänstteam står redo att hjälpa till närsomhelst.

Läs mer Visa mindre
Uppgiftshantering

Uppgiftshantering

Använd SkandiFleet Tasks för att anpassa och hantera uppgifter baserat på ditt företags behov.

Läs mer Visa mindre
Handelser

Händelser

Använd händelsemodulen för att få meddelanden i realtid som ger status för dina fordon eller för att granska en historia av fordonsaktiviteter. Anpassa de specifika verksamheter som är märkta som händelser.

Support

Kundtjänst

Vi värderar våra kunder högt och erbjuder två linjer för stöd. Framgångsrik kundsupport är en prioritet för oss. Vårt team med över 60 representanter i kundtjänsten jobbar för att snabbt och effektivt lösa problem – för vi bryr oss.

Uppgiftshantering

Uppgiftshantering

SkandiFleets uppgiftsmodul gör det möjligt för förare att skapa uppgifter dygnet runt och enkelt hantera dem när som helst. Importera enkelt *.csv-filer till SkandiFleet från tredje parts programvara. Använd uppgiftsmodulen baserat på ditt företags behov för att anpassa arbetarformulär, uppladdning av bilder, undertecknande av dokument och annat.

Kostnader

Kostnader

Spåra fordonsrelaterade kostnader exakt och bränsleförbrukning med enbart kvitton.

Läs mer Visa mindre
Gron korning

Grön körning

Använd en special-GPS, där SkandiFleet övervakar förarens körning i realtid.

Läs mer Visa mindre
Bokning

Bokning

Företagets fordon används så effektivt so möjligt.

Läs mer Visa mindre
Utgifter

Utgifter

Denna modul låter användare följa fordonsrelaterade kostnader och ger en snabb, systematisk och omfattande översikt. Bränsleförbrukningen är en prioritet. Modulen för ett register över bränsleförbrukning med användning av enbart utgiftskvitton. Data importeras från bränsleleverantörer.

Gron korning

Grön körning

SkandiFleet-systemet övervakar förarens beteende på vägen i realtid genom att använda en speciell GPS-enhet utrustad med 3G-sensorer. Det registrerar plötsliga accelerationer, inbromsningar och svängar. Alla dessa oväntade fordonsrörelser kan kategoriseras som "händelser" i händelsemodulen och visas på kartan.

Grön körning är en uppsättning funktioner på kartan och i rapportmodulen.

Bokning

Bokning

Med bokningsmodulen används företagets fordon så effektivt som möjligt genom att maxlast tillhandahålls med minimimalt antal fordon. Med SkandiFleets bokningssystem tilldelas fordon enligt användarens behov och organisationens inställningar. Detta säkerställer att alla företagets fordon utnyttjas lika för att ge den mest effektiva möjliga användningen av fordon.

Kundmodul

Kundmodul

Importera och redigera den existerande kunddatabasen i SkandiFleet.

Läs mer Visa mindre
Meddelanden

Meddelanden

Tvåvägskommunikation via Garmin för SMS eller mejl.

Läs mer Visa mindre
SkandiFleet Mobile

SkandiFleet Mobil

Den användarvänliga appen låter dig hantera din flotta var du än är.

Läs mer Visa mindre
Kundmodul

Kundmodul

Kundmodulen gör det möjligt att importera och redigera den befintliga kunddatabasen i SkandiFleet. Kunderna visas på kartan med sina exakta koordinater. Kunderna kan grupperas med olika färger och former så att man enkelt hittar dem på kartan. Det är också möjligt att länka specifika uppgifter med specifika kunder.

Meddelanden

Meddelanden

Meddelandemodulen möjliggör tvåvägskommunikation genom Garmin, eller alternativt via SMS eller e-mejl. Kommunikation med förare via Garmins navigationsenheter istället för genom telefonsamtal eller SMS ger besparingar i roamingkostnader. Koordinater för destinationer och kommentarer kan sändas direkt till Garmin-enheten.

SkandiFleet mobil

SkandiFleet Mobil

SkandiFleet mobilapp för iOS och Android gör det möjligt för dig att hantera dina ledningsproblem med fordonsflottan var du än är. Det användarvänliga gränssnittet är perfekt för arbetstagare på alla nivåer i företaget.

Färdskrivare

Färdskrivare

Spåra föraraktiviteter och platser i realtid med nummervrden.

Läs mer Visa mindre
Tillgangar

Tillgångar

Tagga individuella objekt och övervaka företagets tillgångar.

Läs mer Visa mindre
KPI

Nyckeltal (KPI)

KPI (Key Performace Indicator) spårar viktiga indikatorer och ger en exakt översikt.

Läs mer Visa mindre
Färdskrivare

Färdskrivare

Använd SkandiFleet färdskrivarmodul för att följa förarnas aktiviteter och position i realtid med numeriska värden och få en översikt över förseelser när de sker och ladda ner färdskrivarfiler för alla förare.

Tillgangar

Tillgångar

SkandiFleets modul för tillgångar övervakar organisationens inventarier och kan följa enskilda objekt. Varje objekt kan taggas och följas med en GPS-enhet. Objekt kan ha flera taggar, såsom en streckkod, olika säkerhetsenheter och annat.

KPI

Nyckeltal (KPI)

KPI (Key Performance Indicator – nyckeltal) är kvantifierbara mått som visar hur väl en organisation uppnår sina målsättningar. SkandiFleet KPI-modul övervakar organisationens mest viktiga nyckeltal (såsom bränsleförbrukning, köravstånd etc.) och ger en korrekt och snabb överblick.KPI är en enklare och mer effektiv metod än att observera och jämföra data från rapporter.

Paminnelser

Påminnelser

Planera underhåll och reparationer för företagets fordon.

Läs mer Visa mindre
Rapporter

Rapporter

Ladda ner anpassade dagliga- och periodrapporter med detaljerad information om dina fordon.

Läs mer Visa mindre
Paminnelser

Påminnelser

Påminnelsemodulen gör det möjligt för dig att planera underhåll och reparationer för företagets fordon, såväl som att föra en obegränsad underhållslogg.

Rapporter

Rapporter

Med rapportmodulen kan du ladda ner kartor med detaljerad information om dina fordon. Rapportmodulen ger tillgång till flera typer av rapporter (dagliga rapporter och periodiska rapporter) och rapporternas specifika detaljer kan skräddarsys av användaren. Rapporterna kan skickas med jämna mellanrum via e-mejl utan att man ens behöver logga in på SkandiFleet. De kan också exporteras och redigeras utanför SkandiFleet.

Organisera din flotta med SkandiFleet

Fyll i kontaktformuläret och ta emot 30 dagars GRATIS test

Din forfragan har skickats

Din förfrågan har skickats

Därför ska företaget ha
Fleet Management från SkandiFleet

Sänk företagets kostnader samtidigt som ni får ett bättre ledningssystem för fordon och förare. SkandiFleets molnbaserade Fleet Management sköter och underlättar affärsnyttig uppgiftshantering och effektivisering av fordonsflottan. Skippa traditionella loggkörningar och satsa på ett fordonsystem som hjälper er att göra så mycket mer, snabbt och smidigt.

SkandiFleet erbjuder framtidens system för organisering av er fordonsflotta, som ger stora som små företag full koll på fordon och fordonsteam. Företag som driver fordonsverksamhet av olika slag behöver ha en smart transportledning som förenklar för både medarbetare och chefer, samtidigt som det gynnar företaget och kunder. Därför erbjuder SkandiFleet GPS-lösningar för Fleet Management som kan anpassas efter olika verksamheters behov. Tekniken är molnbaserad, finns online och som applikation för mobila enheter som Android och iOS. Med vårt skräddarsydda system sätts verksamhetens mål i fokus, och pengar och värdefull tid sparas. På så vis blir det tid över till det som är viktigt, nämligen att göra det som företaget är bäst på.

Lägre kostnader och effektiv ledning med Fleet Management

Se till att ligga framkant med hjälp av Fleet Management system. Genom att optimera fordonsflottan får kunder utmärkt service samtidigt som det dagliga arbetet förenklas. Koppla ihop fordon, förare och ledning i SkandiFleets smarta system och ta ett stort steg för att nå företagets operativa och finansiella målsättningar.

Fleet Management ger chefer ypperliga möjligheter att enkelt utföra sina uppgifter och effektivisera för både fordonsflotta och förare. Optimera det dagliga arbetet med fordon och generera lägre kostnader. Håll uppsikt över hela fordonsflottan eller fokusera på specifika fordon, förare eller händelser. Det är en tjänst som bland annat erbjuder följande:

 • Registrering och mätning.
 • Uppgiftssamling och analys av verksamheten.
 • Vy över realtidskörning, vilopauser, positioner och rutter.
 • Spårning av fordon.
 • Besvarande av förares frågor och förenkling av kommunikation.
 • Skapande av KPI:er för enskilda förare.
 • Körningar anpassade efter företagets behov och förares beteende.

Trygghet och miljötänk med modernt system för fordonsflotta

Det är inte bara tidssparande och ekonomiska fördelar som kommer med digital ledning av fordonsflotta. För att en fordonsverksamhet ska kunna fungera optimalt och vara hållbar gäller det även att ha ett gediget säkerhets- och miljötänk. Med SkandiFleets system reduceras problem med stölder. Systemet minimerar dessutom bränsleförbrukningen genom programmering som väljer ut den bästa färdrutten, förespråkar grön körning och hjälper förare i sitt arbete. Fleet Management består av ny modern teknik som uppdateras för att bli bättre och vara lätt att använda, installera och anpassa. Ert företag kommer snabbt dra nytta av systemet och se bättre affärsnytta.