Påminnelser om fordonsunderhåll

2019.02.27

Har du någon gång glömt ett fordonsunderhåll? Det har vi också. Därför använder vi påminnelsemodulen i SkandiFleets flotthanteringssystem.

Användbara påminnelser

Påminnelsemodulen används för fordonsspecifika påminnelser som är mest användbara för regelbundet underhåll. Vanligtvis genomgår du ett underhåll varje år eller efter 20 000 km (vilket som först inträffar).

För tunga fordon görs underhållet efter ett visst antal timmar (eftersom de inte körs så långt men arbetar hårt under mycket långsam hastighet).

Återkommande påminnelser

Påminnelsemodulen för uppdateringar är substantiell och gör livet mycket enklare för SkandiFleet-kunder.

Tidigare kunde du lägga till en underhållspåminnelse som en engångsföreteelse men nu kan du skapa återkommande påminnelser. Du kan till exempel skapa regelbundna underhållspåminnelser för varje år eller efter 20 000 km (återigen det som inträffar först).

Hur påminnelser fungerar

Det fungerar genom att du fyller i ditt underhållsschema och efter det tar SkandiFleet hand om att påminna dig i rätt tid. Du väljer hur många dagar eller kilometer du vill ska gå före påminnelsen.

Du kan ställa in påminnelsen med tidsgräns, körsträcksgräns eller båda så att du kan använda den för även andra påminnelser. Påminnelser kan vara specifika för ditt företag och arbetsprocesser, och regelbundet underhåll har visat sig göra en enorm skillnad i den förväntade livslängden för ditt fordon och dina tunga maskiner.

Och, om du vill tvätta din bil varje månad, varför inte ställa in en påminnelse för det? Eller gör en noggrann inspektion av alla fordon i din flotta varje kvartal?

Det finns många möjligheter för att hjälpa dig ta hand om dina fordon med den här automatiserade processen, och SkandiFleets påminnelsemodul är rätt verktyg för att påminna dig. Detta är en av modulerna i den kompletta SkandiFleet fleet management som kan tillhandahållas för företagsparkeringar.

Meddelandetjänsten finns tillgänglig för dig via e-post eller SMS, så att du aldrig missar ett underhåll igen.