Hur bidrar SkandiFleet GPS-lösning till ett bättre vägunderhåll?

2019.09.10

SkandiFleet mjukvarulösningar för flotthantering för vägunderhåll hjälper till att automatisera daglig drift av vägunderhållsstyrning och ger en realtidsöversikt av nyckelindikatorerna som behövs för att genomföra vägkonstruktions- och underhållprojekt i tid. Du får en tydlig översikt över var maskinerna befinner sig, vilka vägar som behöver underhåll, och vilka som inte behöver det, hur mycket salt som används för underhållet på vintern etc.

Varför använda en GPS-lösning för att sköta vägunderhållet?

Håll kontroll på underhåll

  • Tack vare spårningsenheten får du en bild i realtid på kartan var vägunderhållet utförs och av vilka förare.
  • Automatiska rapporter ger en tydlig översikt över bränsleförbrukning, arbetstid och underhållna vägar i specifika områden vid en vald tidsperiod.
  • Du kan lägga till mapplager för nationella och lokala allmänna vägar, eller skapa specialområden för att kontrollera om underhåll har utförts på avtalade vägar.
  • Det är möjligt att exakt mäta arbetsresultatet på tilläggsutrustning, såsom en snöplog – när den är i arbetsposition och inte.
  • Det går att mäta hur hala vägarna är under vintern.
  • Spårningsenheten är lätt att installera på maskinen och mjukvaran fungerar på alla enheter.

Övervaka var och när extern utrustning användes:

Hur fungerar SkandiFleet fleet management och GPS-lösning?

Sensorer installerade på vägunderhållsmaskiner hjälper till att övervaka vilka vägar som underhålls. Informationen som tas emot gör det lätt för vägunderhållsoperatörerna att övervaka och spåra realtidsplatsen på maskiner på kartan, arbetstid, bränsle- och saltförbrukning etc. för att bättre planera underhållet. Vägarna som underhålls blir gröna på kartan, och vägarna som ännu inte underhållits, är tydligt röda. Genom att titta på en viss del av vägen kan du avläsa vilket vägunderhåll som gjorts på vilken vägsektion, t.ex. salt, rengöring, lagning, dammkontroll och regelbundet underhåll.

Titta på introduktion videon