Hantering av snöröjning, sopning etc.

Letar du efter ett enklare sätt att hantera vägunderhåll? Behöver du ta reda på var snön har röjts och hur lång tid jobbet tog?

SkandiFleet-systemet kan hantera detta så att du får en översikt över det arbete som görs, enkelt kan fakturera dina kunder och optimera din verksamhet.

Enkel dokumentation och fakturering

Om du fakturerar arbetstimmar/kilometer eller behöver dokumentation, så kan SkandiFleet skapa ett utdrag åt dig. Du kan till och med se exakt var och när ett område saltades eller sopades, så du kan vara säker på resultatet.

Optimerad verksamhet

Målet är att få jobbet gjort så snabbt som möjligt, med ett effektivt schema och minimal körning. SkandiFleet-systemet hjälper dig planera dagens arbete optimalt, samtidigt som dina resurser och förändrade villkor tas med i beräkningen.

Förseningar uppstår ofta på grund av trafik, så systemet visar vilka vägar som har och vilka som inte har röjts för att säkerställa att arbetet utförs i tid. Fordonet som befinner sig närmast området som behöver adresseras kan enkelt kontaktas och dirigeras till platsen. SkandiFleet hjälper dig att dra full nytta av vagnparken för att optimera resursanvändningen.

Fördelar för företaget:

  • Optimerad verksamhet
  • Enkel fakturering av arbetet
  • Minimerar den administrativa arbetsbördan
  • Förbereder tillförlitlig dokumentation för kunderna

Fördelar för kunder:

  • Snabbare och effektivare service med vägar
  • Förtroende för att arbetet blir utfört

Ökad effektivitet med SkandiFleet

Kontakta oss

Din forfragan har skickats

Din förfrågan har skickats