Flotthantering med elektronisk körjournal – en guldgruva med kunskap

2020.01.27

Flotthantering med elektronisk körsträckslogg har många fler alternativ än företagen inser, enligt den svenska konsultfirman Berg Insight. Detta betyder att företagen förbiser kostnadsbesparingar och tidsförbrukning.

Flotthantering med elektronisk körsträckslogg ger företagen "big data". Denna information om körbeteende kan användas för att utbilda medarbetare i effektiv körning, säger Johan Fagerberg, analytiker på Berg Insight.

SkandiFleet kan bara hålla med. Nyckeldata från daglig användning av tjänstefordon visar vägen till optimering eftersom flotthantering med elektronisk körjournal är en guldgruva med kunskap.

Titta på introduktion videon

Framtidens flotthantering med elektronisk körjournal

Framtidens flotthantering är integreringen av ERP-system och planeringsverktyg. Istället för idag då de flesta företag enbart använder flotthantering som en ögonblicksbild och historisk loggning.

En av de tidsbesparande aspekterna av flotthantering med elektronisk körjournal är ruttplanering för att beräkna snabbaste rutten för alla tjänstefordon, så att de når kundernas adresser på kortast möjliga tid.

SkandiFleet arbetar kontinuerligt med att förenkla systemet för användarna och skapa värde i informationen som samlas in, så att användarna kan optimera utnyttjandet av sina fordon.

Inriktning på flotthantering med elektronisk förarlogg

Systemet är inriktat på att omvandla information till värde, så att det inte bara är några få utan många funktioner i flotthanteringssystemet där du får ökat värde.

Ett exempel är att flotthantering med elektronisk körjournal beräknar nyckelsiffror för fordonsanvändningen. Loggen kan ge en beräkning på hur många timmar respektive tjänstefordon tillbringat att köra till och från arbetet.

Guldgruvan är själva företaget

SkandiFleet har till exempel en kund för vilken vi presenterade det faktum att deras medarbetare lämnade fordonen igång på tomgångskörning i flera timmar när de inte var ute på uppdrag. De gjorde det för att hålla fordonet varmt. Det innebar att företaget förbrände en förmögenhet på diesel istället för att montera oljevärmare i fordonen. Användarna sitter på en guldgruva med information de inte använder. Vi hjälper dem genom "big data" för att urskilja exakt de parametrar som krävs för att få kontroll över verksamheten.

Läs också