Flotthantering ökar produktiviteten för 92% av användarna

2019.07.04

Att implementera ett GPS-flottspårnings system i ditt företag är ett av de lättaste sätten att dramatiskt öka flottans produktivitet genom de många funktionerna som finns tillgängliga i vår SkandiFleet flotthanterings mjukvara. En nyligen genomförd undersökning visade att 59% av flottorna hävdade att produktivitet var en viktig fördel vid implementeringen av ett GPS-spårningssystem, strax före minskad bränsleförbrukning och förbättrad routing.

Genom att implementera SkandiFleet-systemet kan varje fördel resultera i ökad produktivitet, precis som i den här undersökningen där totalt 92% av de svarande, vilket innefattade över 1000 kommersiella och myndighetsflottor från flottor i alla storlekar, menade att GPS-spårning hade en positiv påverkan på deras flotta och verksamhet.

Flottorna såg även en genomsnittlig minskning på nästan 12% för arbetskraftskostnader. Flottorna i undersökningen hade även en genomsnittlig minskning av bränsleförbrukningen på 10% och vissa företag såg upp till en 40-procentig minskning. Vad gäller olyckskostnader upplevde flottorna en genomsnittlig minskning på 21,1%.

Öka produktiviteten och få fler jobb färdiga per dag, per fordon, genom att följa dessa tips med vår gps-flotthanterings mjukvara.

1. Håll kontroll på underhåll

Att hålla kontroll på underhållet är enkelt med flotthanterings mjukvara. Även om dina fordon rullar på ett strikt schema vad gäller oljebyten, bygger det på att dina förare rapporterar odometertalet på fordonet eller bara använder ett kalenderbaserat underhållsschema, vilket inte tar i beräkning hur många verkliga motortimmar ditt fordon körs. Dessa timmar förbises ofta då de inte räknas på din odometer. SkandiFleet plattform kan tillhandahålla data för motortimmar för att de dig realtidsvärden när du ska planera in ditt preventiva underhåll, istället för att du eller dina förare gissar. Att hålla koll på underhållet kan minska avbrotten och reducera tiden då fordonet är ur bruk, och kan även ge dig en bättre uppfattning om när fordonen ska bytas ut.

2. Övervaka start-, slut- och rasttider

En av de största kostnaderna för ett företag är arbetskraftskostnaden. På företag där all personal finns på kontoret är det lätt att se när medarbetare börjar och slutar sina skift, hur länge de tar rast etc. Men med en verksamhet där medarbetarna befinner sig på vägen, är personalen osynlig. Det är här GPS-flottspårningen kommer in som ett av de mest användbara verktygen för att övervaka och hantera personal.

Ett exempel på hur mycket ett företag kan spara på arbetskraftskostnader är att tänka på det här scenariot; Medarbetarna anländer till arbetsplatsen 15 minuter sent, har 1 timmes lunchrast och slutar 15 minuter innan skiftet är slut. Totalt 1 timmes förlorad tid. Med automatiserade arbetstidsrapporter kan detta övervakas, förlorad tid kan undvikas och mer jobb läggas till den förlorade tiden, vilket resulterar i en mer produktiv arbetsdag för både medarbetaren och/eller fordonet.

3. SkandiFleet-Optimera-rutter

Att hitta och planera de mest effektiva rutterna för att slutföra fler jobb på mindre tid är en ständig kamp med omfördelning av personal. Vanligtvis ser du en stor karta över staden på väg dit de ska utföra jobbet för dagen, för att göra de dagliga leveranserna på bästa möjliga sätt för att spara tid och pengar för företaget.

SkandiFleet ruttoptimerare är det perfekta verktyget för att automatisera hela uppgiften och ta den till den digitala världen. Från att besluta vilka områden dina förare ska täcka och hur du får ut bäst användning av dina fordon, till hur du ser till att framtida leveranser redan är inplanerade för att kunna möta vad dagen har att ge.

Utbudet av ruttplaneringsverktyg i SkandiFleets GPS-spårnings plattform låter dig inte bara bygga smartare rutter och låta vår smarta mjukvara automatiskt optimera ordningen på dem; de visar dig även kilometerskillnaden och tiden som sparas före och efter. Visualisera dina fordonsjobb och dra och släpp jobben som du behöver. Alla dessa ändringar i mjukvaran fjärruppdateras direkt i dina förares mobiltelefoner eller instrumentbrädesmonterade surfplattor.

4. Reducera tomgångskörningen

För varje två minuter en bil står still på tomgång, förbrukar den ungefär lika mycket bränsle som det kräver att köra runt en kilometer. Människor kör vanligtvis sina motorer på tomgång oftare på vintern än på sommaren men även på vintern behöver du inte låta din bil gå på tomgång i fem minuter för att "värma upp den" när 30 sekunder räcker bra.

Bränslekostnader är en annan stor del av ett företags utgifter, och våra kunder har sett bränslekostnadsbesparingar på uppemot 25 % i sina flottor genom att minska tomgångskörningen med hjälp av vår leveransplanerare. Den kan ändra ordningen på körschemat för ett fordon för att göra den mest bränsleeffektiv, och många andra faktorer såsom övervakning av förarens beteende.

Förbättrad flotthantering med vårt system minskar dramatiskt kilometertalen och bränsleförbrukningen. Färre icke-produktiva kilometer och mindre tomgångskörning ger ytterligare minskning av kostnader associerade till bränsle, oljebyten, däck och reparationer, vilket betyder mindre tid utanför vägen och mer tid att arbeta.

5. Övervakning av säkerhet och körpoäng

Att öka säkerheten och minska olyckorna är den största motivationen för fleet managers som installerat teknologi för förarbeteende hantering.

Ett hanterings system för förarbeteende ger fleet managers möjligheten att övervaka förarens beteende i förhållande till hastighet, acceleration, bromsning och andra faktorer som kan påverka säkerheten. Varje förare har möjlighet att övervaka sin poäng genom vår app och jämföra med andra förare i flottan.

Förare kan övervakas med en hastighetsöverträdelse tröskel över den lokala hastighetsgränsen och/eller en fast hastighetsgräns. Vi förstår att varje väg har olika lokala hastighetsgränser så vi har utvecklat vår spårningsmjukvara med inbyggda lokala hastighetsgränser. Med dessa data kan vi mer exakt övervaka antalet gånger en förare faktiskt överskridit hastighetsgränsen.

6. Använd uppdragshantering och jobbfördelning

SkandiFleet uppgiftshanterings- och jobbomfördelningsmodul som är inbyggd i SkandiFleet fleet management system kan revolutionera sättet du gör affärer på. Förare och speditörer har nu en dedikerad kommunikationsmetod för uppdragshantering och fjärrfördelning, utan behov av att ringa eller skicka SMS till föraren. Speditören har en central kommunikationsportal och föraren har ett säkert kommunikationssätt genom SkandiFleet smartphone-applikation.

Förare har nu tillgång till information såsom rutt, köranvisningar enligt deras fordon samt nya uppdragsnotiser. De har även möjlighet att acceptera uppdraget direkt på sin enhet och när den anländer till destinationen frågar applikationen automatiskt föraren om denne slutfört uppdraget, vilket även ger föraren möjlighet att lämna en kommentar. Speditören behöver inte längre vänta till nästa dag för att tilldela uppdrag, då 30 dagars utskick av uppdrag och information kan förladdas i systemet för flottan.

7. Elektronisk körjournal

SkandiFleet elektronisk körjournal-lösning skulle hjälpa till att spara en enorm mängd tid om man jämför med automatisk fyllning av körjournal med en manuell fyllning av körjournal. Baserat på Skatteverket-reglerna följer SkandiFleet fullt ut kravet på de strikta reglerna om att körjournal-rapporter skulle vara uppdaterade och alltid korrekta!

Avslutningsvis

Genom att enkelt kunna identifiera fordon i din flotta som inte drivs effektivt, kan produktiviteten öka, vilket i sin tur kan användas för att öka försäljningen och förbättra kundservicen. Denna information kan även vara ett viktigt träningsredskap för att hjälpa medarbetarna att bli mer effektiva.

Med SkandiFleets GPS-fleet management kan speditionsbeslut fattas snabbt och exakt, vilket säkrar rätt person för varje uppdrag. GPS-spårning gör det möjligt för dig att identifiera de mest effektiva rutterna och fördelar din flotta enligt läge. Tänk dig att du får ett nödsamtal angående service och måste hitta närmaste tekniker och sedan skicka honom/henne till platsen.

Läs också