Ta reda på hur bilpooler hjälper företag att optimera kostnader och minska koldioxidavtrycken

2019.02.08

Den nya delningsekonomin har förändrat flera branscher med ljusets hastighet och det har blivit ett allmänt förekommande koncept. Besöks- och taxinäringen har förändrats mycket och står i frontlinjen för denna nya samarbetsförbruknings- och tillgångsdelningsmodell.

Delningsekonomin är särskilt relevant för transportföretag liksom för tunga användare av transporttjänster. Deloitte GmbH publicerade en rapport som visade på att bildelning är en nyckelaspekt för framtida mobilitet, och att marknaden åtagit sig att erbjuda personlig bekvämlighet och social förbättring.

Bilpooler har spridit sig även på företagsnivå, och många företag har startat sina egna bilpoolstjänster som erbjuder smidiga mobilitetslösningar för alla medarbetare – även för de som inte har någon tjänstebil.

En undersökning som genomfördes av Fleet Europe och Global Fleet visar att 2020 kommer nästan 73 % av internationella flottor erbjuda bilpooler. Det stora genombrottet kommer under de kommande tre åren, när totalt 43 % av företagen kommer börja erbjuda bilpooler.

Det finns flera anledningar och motivationsfaktorer till varför företag vill introducera bilpooler i sina organisationer. Den största motivationsfaktorn är möjligheten att optimera flottdriften och reducera kostnader relaterade till flotthanteringen. En annan viktig aspekt är minskningen av koldioxidavtrycket genom att ha färre fordon på vägarna och bli mer miljöansvarstagande.

Sex anledningar till varför företagsbilpooler är bra för ditt företag

1. Flexibilitet för medarbetarna

Företagsbilpooler möjliggör för företag att erbjuda sina medarbetare en bättre mobilitetslösning, särskilt för de medarbetare som inte har någon firmabil men som behöver vara mobila. På det sättet kan medarbetarna spara tid och kostnader.

Flexibiliteten med att boka fordon när de behövs har gjort detta enormt populära bland medarbetarna. Ur fleet managerns synvinkel är det här en möjlighet att effektivisera flottdriften och uppnå optimal användning av varje fordon.

2. Kostnadsbesparingar

Bilpooler erbjuder inte bara bättre mobilitet för personalen och mer effektiv fordonsanvändning, utan reducerar även totalkostnaden för mobiliteten med upp till 30 %.

Då de flesta fordon utnyttjas med maximal rotation, har företag möjlighet att spara parkeringsutrymmen och uppnå värdefull insikt kring varje fordonsanvändningsmönster, vilket möjliggör bättre budgetering.

Resursoptimering är ett hett ämne. Flottorna är dyra att underhålla, och även om fordon inte körs dagligen, kostar de fortfarande pengar som kunde spenderats bättre inom andra områden.

Bilpooler erbjuder ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att reducera fordonshanteringskostnaderna medan man upprätthåller medarbetarnas mobilitet. De bidrar till att du får rätt storlek på din flotta, sätter stillastående fordon i användning, avlastar finansiella budgetar och reducerar dina koldioxidavtryck.

3. Mindre trafik på vägarna

Stress på grund av trafikstockningar är en viktig bidragande orsak till hälsoproblem som migrän. Med ett enda delat fordon som ersätter upp till 15 fordon på vägen, är företagsbilpooler verkligen ett sätt att reducera trängseln.

Det är även kanske ett av de lättaste sätten att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som det hjälper företaget att uppfylla sitt sociala ansvar genom att tillhandahålla hållbar mobilitet.

4. Alltid med dig

SkandiFleet erbjuder bilpoollösningar i Sverige för interna fordonsreservationer bland medarbetare, och statistiken visar att företagen upplever 30 % större flotteffektivitet och bättre budget genom denna optimering.

Den mobila applikationen låter dina medarbetare smidigt skapa reservationer från sin smartphone och få notiser om kommande och ändrade bokningar på ett enkelt sätt. Den skapar även händelser automatiskt i din Outlook- och Google-kalender för att hålla dig uppdaterad kring alla bokningar.

5. Nyckellös åtkomst

Delade företagsbilar är normalt utspridda över flera parkeringsplatser. Föraren måste gå långt för att hämta nycklarna och sedan hitta rätt parkeringsplats.

SkandiFleets poollösning möjliggör för förarna att låsa och låsa upp fordonet med sin smartphone eller RFID, vilket innebär att de inte längre behöver en traditionell mekanisk nyckel. Dessutom ser systemet till att enbart godkända personer med en aktiv reservation kan få åtkomst till fordonet. Dörrarna öppnas enbart när rätt kort används.

6. Databaserade beslut

SkandiFleets poollösning ger dina flottoperatörer och chefer utökade analysverktyg för att förstå den verkliga användningen av företagets fordon med automatisk rapportering, vilket reducerar mänskliga fel och bygger på databaserade beslut för att sänka kostnaderna och koldioxidavtrycken.

Majoriteten av företagen köper för många bilar, och dessa resurser utnyttjas sällan fullt ut. SkandiFleets företagsbilpoolslösning skapar en tydlig överblick över flottanvändningen och tack vare denna möjlighet kan du reducera onödiga kostnader.

7. Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal lösning är en del av varje bildelningslösning som vi tillhandahåller. SkandiFleet kunder behöver inte oroa sig mer för att spendera tid för att korrekt fylla körjournal baserat på Skatteverkets regler, det görs automatiskt efter varje resa!